เราเป็นใคร

เราคือผู้เชื่อมั่นในความสามารถของเยาวชน นักศึกษา คนหนุ่มสาว และผู้ที่มีทักษะความสามารถ ในการสร้างอนาคตใหม่ที่ดีกว่าให้กับชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลือ สิ่งที่เราทําคือการร่วมมือกับองค์อื่นๆ จากทั่วโลก เพื่อนําประโยชน์ที่แท้จริงและเปลี่ยนแปลงไปสู่ชุมชนต่างๆ สังคมทางด้านธุรกิจ(Market Place) และโลกของเรา

พวกเราได้ช่วยเหลือเด็กๆ ที่อยู่ในความเสี่ยงด้านต่างๆ เหยื่อของความรุนแรง ผู้ที่รอดชีวิตจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ และประชาชนผู้อพยพซึ่งได้รับผลกระทบจากภัยทางการเมือง และสงคราม

อิเมจิ้นไทยแลนด์ ได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิไทย ใบจดทะเบียนเลขที่ 1917 (ชื่อเดิม) ภายใต้การนําและดําเนินงานของชาวไทยและอาสาสมัครชาวแคนาดา ผ่านทางความเชื่อของคริสเตียน เราให้การช่วยเหลือโดยไม่คํานึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา กลุ่ม การเมือง หรือเพศ

ภาระกิจ

อิเมจิ้นไทยแลนด์ ทํางานร่วมกับระหว่างมหาวิทยาลัยชั้นนํา องค์กรด้านการพัฒนาและช่วยเหลือ องค์กรด้านธุรกิจต่างๆ และ กลุ่มเด็กที่อยู่ในความเสี่ยง ด้านความยากจน ขาดแคลน ด้อยโอกาส และชุมชนชายขอบต่างๆ ทั้งหมดของสิ่งที่เราทํา ไม่ใช่เรื่องของการให้แจกบริจาคของ แต่เป็นการลงทุนอย่างมีระบบ กลยุทธ์เพื่อสนับสนุนพัฒนาผู้คน ด้วยอุปกรณ์ หรือสิ่ง จําเป็นต่างๆ เพื่อจะนํามาสู่การเปลี่ยนแปลงอันมีค่าในชุมชนต่างๆ สังคม เศรษฐกิจ และโลกของเรา

การบริจาค

เรายินดีและซาบซึ้งสําหรับผู้ร่วมการสนับสนุนจากทั่วโลก ที่จะมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการต่างๆ ใน ประเทศไทย ขอขอบคุณสําหรับการสนับสนุนการทํางานของเรา

หมายเหตุ : การบริจาคเพื่อโครงการของมูลนิธิ โปรดคลิ๊กที่นี่

ชื่อบัญชี มูลนิธิอิเมจิ้น ไทยแลนด์
ธนาคารกรุงเทพ
ที่อยู่ 555 ถนนสุขุมวิท 103 แขวงบางนา เขตบางนา กทม 10260
เลขที่บัญชี 920-3-00564-1
ประเภท กระแสรายวัน

 

 

195 ซ.อุดมสุข37 สุขุมวิท103 พระโขนง บางนา กทม. 10260

p. 02-399-3835

f: 02-399-3836

 
 
 
ชื่อ *
ชื่อ